Voorwaarden en condities dagopvang (crèche) Dierenpension Tussenwijck 2020.

Onder dagopvang wordt verstaan het verzorgen , uitlaten, laten spelen en onderdak geven aan de hond gedurende de dag in ons pension in de breedste zin van het woord.

Reserveren

Het reserveren kan telefonisch, per mail of via de website (online) worden gedaan. Het geniet de voorkeur om dit per mail of online te doen.  E-mail: info@dierenpensiontussenwijck.nl  Het reserveren dient uiterlijk 1 werkdag voor aanvang te gebeuren, het spreekt voor zich dat tijdig reserveren verstandig en prettiger is. In de periode april t/m september is het wenselijk minimaal 2 werkdagen van te reserveren.  Is er een structurele opvang nodig op bepaalde dagen kunt u dit middels een overzicht aan ons doormailen.

Tarieven voor iedere hond.

Losse dag €17,00    

10 rittenkaart €150,00

25 rittenkaart €330,00

50 rittenkaart € 640,00

 

  • Tijdens schoolvakanties en het hoogseizoen (juli-augustus) zal bij een Niet sociale honden dubbel tarief of 2 strippen worden gerekend, houd hier rekening met een zeer beperkte beschikbaarheid.

 

Betalen

  • Losse dagopvang dient ,s morgens bij het brengen te worden voldaan per pin of contant.                   
  • 10 of 25 rittenkaart kan per pin of per bank worden voldaan en dient uiterlijk na de 1ste  rit van de nieuwe te zijn voldaan. Verstandig is om zelf op de hoogte te blijven van het aantal ritten dat u afneemt.

Wijzigen en annuleren

Wilt u een dag wijzigen of annuleren dan dient u dat minimaal een werkdag voor aanvang aan te geven (bij voorkeur per mail). In geval van ziekte of pech kunt u ons morgens telefonisch af berichten (07:15-08:00) . Is de dag geboekt en verschijnt u niet dan berekenen wij de dag door en/of wordt de rit meegeteld. Wij plannen van te voren de honden in en houden rekening met uw komst. In vakantietijd dient u minimaal een week van te voren aan te geven dat uw hond niet komt als deze gereserveerd staat. (voorjaarsvakantie + seizoen april t/m september , herfstvakantie + kerstvakantie) . Uiteraard houden wij rekening met bijzondere omstandigheden. (lees: ziekte of sterfgevallen of anderszins)

Beschikbaarheid

Dagopvang is 6 dagen van de week beschikbaar het gehele jaar door m.u.v. van alle schoolvakanties, dan is de beschikbaarheid beperkt. Wij houden tijdens de schoolvakanties een x aantal plekken vrij voor de structurele vaste dagopvang afnemers.  De benodigde dagopvangdagen in de vakantietijd willen wij zo vroeg mogelijk weten (3 a 4 maanden van te voren) dit i.v.m. de planning. Alle nationale feestdagen en zondagen zijn wij gesloten en is er dus geen dagopvang mogelijk.

Sociaal

Onder sociale honden verstaan wij honden die in algemene zin goed met een soortgenoot(en) overweg kunnen, de hond is gesocialiseerd. Wij dienen de hond met een andere hond in een verblijf te kunnen plaatsen zonder dat dit problemen geeft in het gedrag ,lees : rijgedrag, fel of agressief gedrag. Ook is het van belang dat de hond zich sociaal gedraagt richting de verzorgers.

Niet sociaal

Onder niet sociaal verstaan wij honden die Niet met een soortgenoot in een verblijf kunnen of met ander honden op de speelvelden. Ook een niet sociale hond dient naar de verzorgers wel sociaal te zijn. Is dit niet het geval kunnen wij u hond helaas niet in onze opvang opnemen.  De bevindingen van onze verzorgers zijn altijd leidend in het oordeel.

Voeding

Tegen een geringe meerprijs kunnen wij uw hond voeding geven tijdens de dagopvang. Dit is tijdens deze dag dus niet standaard inbegrepen. De prijs is afhankelijk van type hond en voeding. E.e.a. is nader te bepalen. Eigen meegebracht voer kan kosteloos gegeven worden.

Medicatie

Heeft u hond (tijdelijk) medicatie nodig dan kunnen wij dat toedienen tegen een bedrag van €0,50 per handeling. Evt. grotere of tijdrovende handelingen kunnen in overleg worden gedaan en zal naar redelijkheid worden berekend.

Trimmen en/of wassen

Mocht er de behoefte zijn uw hond te laten trimmen tijdens de dag opvang is dat mogelijk. Wel is het verstandig hiervoor tijdig een afspraak te maken i.v.m. drukte in de salon.  Het wassen van de hond in het pension kan eenvoudig middels een mailtje even ingepland worden.

Aanlijnen en uitlaten

Graag ontvangen wij de honden uitgelaten en aangelijnd in onze ontvangstruimte alvorens onze verzorgers de hond(en) mee naar achter nemen. Dit voorkomt eventuele vervelende aanvaringen met andere honden en het urineren tegen het meubilair. De lijnen/riemen/tuigen hangen wij achter aan ons dagopvangbord. ,s middags ontvang u van ons de hond + riem en toebehoren retour.

Te laat bij het ophalen

Het kan zo zijn dat door overwerk of file of anderszins u te laat bij ons bent om uw hond op te halen. Als dit het geval is zal de hond een nacht overblijven en 1 extra rit worden gerekend ervan uitgaande  dat de hond s, morgens tussen 09:30 en 11:00 wordt opgehaald. Ophalen tussen 07:30 en 08:00 is niet mogelijk. Blijft de hond tot de middag dan worden er 3 ritten gerekend.

Breng- en haaltijden:

Voor de dagopvang hanteren wij de volgende breng en haaltijden.
Brengen 07:00 – 08:00 (uitsluitend dagopvang)  of 09:30 – 11:00 (reguliere tijd)
Halen 16:00 – 17:30

Sluitstuk.

Het spreek voor zich dat wat wij doen mensenwerk is en met grootse zorgvuldigheid wordt gedaan door onze gepassioneerde dierenliefhebbers. Mocht u feedback hebben over onze gang van zaken of wilt u gewoon even iets bespreken geef dit dan aan.  Wij staan altijd open voor het gesprek en streven er naar onze dienstverlening zo professioneel en betrokken mogelijk aan te pakken.

Rest mij nog te zeggen dat wij u danken voor u vertrouwen en wij hopen u nog veelvuldig te mogen ontmoeten in ons pension.

 

Met vriendelijke Groet Paul van Eerden  en geheel Team Tussenwijck.

 

0

Zoeken...